این پروژه فیلم برداری در شهرک لوکس باران انجام شد که قراره خانه های لوکس و لاکچری تحویل بدن .

خوب با کمک اقای دهقانپور عزیز این پروزه هم انجام شد فیلم پشت صحنه هم قرار دادیم براتون .