تیزر تبلیغاتی پروژه لوکس باران

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

پروژه لوکس باران

تاریخ

تاریخ و مدت

20 مهر 1401  |  1 روز

Location

محل پروژه

پرند

پروژه لوکس باران یکی دیگه از پروژه های فیلم برداری بود که من سفارششو گرفتم با دوست خوبم آقای دهقانپور که یک فیلم بردار خیلی خوب و حرفه ای هستش رفتم و یه پرنده نو که اولین پروازش بود این پروژه رو با موفقیت انجام دادیم .

ساخت تیزر پروژه لوکس باران یک پشت صحنه هم داشت که اونم براتون قرار میدم .

پخش