ساخت انیمیشن سه بعدی بازی tiny-beats

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

tinybeats

تاریخ

تاریخ و مدت

01 شهریور 1401  |  15روز

Location

محل پروژه

تهران

این انیمیشن سه بعدی رو با بلند ساختم برای تیم بازی سازی تاینی بیتس . که یه هفته طول کشید که داخل این انیمیشن نورپردازی شبیه سازی باد و ریگ انگشتان دست و ساز زدن استفاده شده بود .