ساخت محصولات سه بعدی و طراحی پوستر

تاریخ

تاریخ و مدت

04 آبان 1498  |  40 روز

Location

محل پروژه

تهران

ساخت محصولات سه بعدی و طراحی پوستر شرکت طاهر تاج پارس یکی دیگه از افتخارات من بود که تو این سالها نصیبم شد .

طراحی سه بعدی محصولا و ساخت پوستر ها برای اینستاگرام انجام شده و تیره تبلیغاتی هم درست کردم که قرار میدم .