طراحی پوستر برای شهرداری تهران

کارفرما

کارفرمای پروژه

شهرداری منطقه 2

تاریخ

تاریخ و مدت

02 خرداد 1399  |  5 روز

Location

محل پروژه

تهران

سال 99 یا 1400 بود فکر کنم از طرف معاونت اجتماعی منطقه 2 شهرداری تهران بود که باهام تماس گرفتن و ازم  خواستن که که چنتا پوستر و موشن براشون طراحی کنم .

برای خودش چالش خوبی بود و استقبال خوبی هم شد از این پوستر ها در جشنواره ها .